Thursday, April 21, 2011

Pe-hiasan yang di-larang .Lawa tk ? Lawa tk ?

Maybe ini musim owl mem-biak kott . Ramai sudah meng-hiaskan diri dngan me-nayang rantai pnjang be-bentuk owl ni . Tapi anda yaken tk ia-nya tk me-mudaratkan diri ?

Anda thu tk apa hukum-nya me-makai pe-hiasan be-bntuk binatang atau manusia ?

Jawapan-nya : Patung hiasan berbentuk haiwan adalah dilarang dalam Islam . Sebaik-baik-nya guna-kanlah per-hiasan daripada pokok-pokok bunga sahaja .

Wallahua'lam .

Dan walau-pun perempuan di-benarkan me-makai pe-hiasaan yng di-perbuat dari emas tapi jika ia-nya me-makai se-cara be-lebehan boleh mem-bawa kepada haram . Tk faham ? Macam ni , se-orng pmpuan me-makai se-pasang gelang kaki yng berat timbangan-nya dua ratus misqal ( be-samaan dngan 850 gram me-gikut timbangan pada zaman sekrang ) , kerana yng demikian itu tk lagi di-kira sebagai be-hias dan tk lagi di-pndang indah , bah-kn akn di-pndang jelik .

Akan tetapi be-lebehan yng sedikit tk mengapa , tapi hukum-nya ada-lah makruh .

Dan apabila patung-patung atau gambar dan lukesan se-suatu yng be-nyawa seperti gambar atau lukesan manusia , haiwan atau binatang te-sebut di-letakkan sebagai pe-hiasan, makna-nya ianya diletakkan sebagai sesuatu yang di-muliakan atau ada unsur-unsur peng-hormatan . Oleh itu , me-letakkannya dengan tujuan pe-hiasan adalah perbuatan yang haram (berdosa) .

Sementara itu pula , Malaikat tidak akan me-masuki rumah yang ter-dapat di dalam-nya patung . Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda :

Maksudnya: “Malaikat tidak akan memasuki rumah yang terdapat di dalamnya patung-patung atau gambar-gambar (sesuatu yang bernyawa)” 

(Hadis riwayat Muslim)

Islam tidak pernah me-nafikan naluri dan ke-inginan manusia untuk ber-hias supaya senang dan sedap di pandang . Akan tetapi itu tidak ber-makna Islam mem-beri ruang secara mutlak untuk setiap orang ber-hias meng-ikut selera masing-masing tanpa batasan . Batasan yang di-gariskan oleh syara‘ itu pula bukan-lah semata-mata men-yekat ke-mahuan dan selera manusia . Akan tetapi ianya men-gandungi hikmat dan tujuan yang lebih tinggi , seperti me-melihara ke-murnian aqidah , menjauh-kan daripada sifat bermegah-megah , sombong , pembaziran , pe-nipuan dan sebagainya . Semua ini tidak lain dan tidak bukan adalah demi ke-sejahteraan dan ke-baikan manusia itu sendiri .

Sumber : http://en.netlog.com/pureguy63/blog/blogid=2176885

Wallahualam .

nota : if ada salah silap , datang-nya dari Anyez sendiri . maaf .

3 comments:

Mila Ahmad said...

hey kamu tq for ur infO..
baru tau xbole pkai rntai berbentuk binatang :)

anyez nasri said...

most welcome :)

NaddyNadya said...

Thanks sista pasal info ni :')