Monday, February 14, 2011

Maulidur Rasul 2011 .


Alhamdulillah , tahun ini maseh sempat be-sua kembali dngan 12 Rabiul-awal , di-mana satu peristiwa besa dalam sejarah hidup sebagai se-orng Islam iaitu be-sempena dngan ke-laheran Baginda s.a.w . Maulidur Rasul yng di-dalam bahasa Arab-nya be-mksud " ke-lahiran Rasul " ada-lahh hari be-sejarah ke-puteraan Nabi Muhammad s.a.w . 

Baginda ada-lahh nabi te-akher yng di-utus oleh Allah S.W.T . Tapak ke-laheran baginda pula kini mem-punyai satu bngunan kechik yng di-kenali sebagai Maulid Nabi . Se-tiap tahun apa tarekh ini , umat islam di-seluruh dunia akn me-ngdakan majlis mem-peringati ke-puteraan Nabi Muhammad s.a.w dngan me-ngdakan be-berapa acara seperti pe-rarakn , ceramah dan se-bagainya . Bnyak ke-lebehan dan ke-istimewaan yng akan di-kurniakn oleh Allah S.W.T kepada mereka yng dapat men-gadakan atau meng-hadiri majlis Maulidur Rasul .

Kita dapat lihat betapa besar-nya ke-lebehan orng yng me-muliakn majlis ke-puteraan Nabi Muhammad s.a.w , kerana kita be-niat saja hendak me-gadakan Maulud Nabi , sudah pun di-kira men-dapat pahala dan di-muliakn . Se-memangnya , be-nazar utk me-lakukan se-suatu yng baek me-rupakan doa dan di-kira amal salih .


Saya men-gucapkan Salam Maulidur-Rasul 1432H kepada semua umat Islam :)

4 comments:

GaDiS OGi' JoRo' said...

salam maulidur rasul ",
mari berselawat yuk.

Anyez Nasri ツ said...

mari-mari , :)

Freaky said...

salam maulidur rasul

fatehah abdul ghani said...

salam maulidur rasul =)